header-4

Wat doet het Regionaal Adviesteam Kenniscentra?

Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra helpt u bij het oplossen van uw arbeidsmarktvraagstukken. Arbeidsmarktvraagstukken zoals:

  • Het bestrijden van jeugdwerkloosheid.
  • Boventallige medewerkers plaatsen op de juiste plek in een ander of in hetzelfde bedrijf.
  • Het vergroten van de kans op werk voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Studenten helpen de juiste beroepskeuze te maken, om schooluitval te voorkomen.
  • Het aan het werk zetten van 50-plussers door het gebruik van stages.

Op uw vragen, die gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt in uw regio, is een sectorale oplossing nodig. Onze regionaal adviseurs helpen u hierbij.

Kenniscentra
Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra werkt namens de 17 kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De kenniscentra hebben de wettelijke taak voor het erkennen van leerbedrijven in hun eigen sector en het onderhouden van de kwalificatiestructuur. Het doel is voor werkgevers vakkundig personeel op te leiden en voor werkzoekenden, leerlingen en arbeidsgehandicapten een goede en duurzame plek op de arbeidsmarkt te verwerven.

De regionaal adviseurs helpen u hierbij door:

  • De kennis die zij hebben van de kansen op werk in de verschillende sectoren.
  • Het aanbieden van diensten en producten van de kenniscentra.
  • Het opzetten van maatwerkprojecten.
  • Het bundelen en het ontsluiten van (financiĆ«le) krachten.
  • Samenwerking te zoeken met lokale, regionale en provinciale partijen.

Contact
Neem contact op met uw regionaal adviseur om vrijblijvend te onderzoeken of wij u van dienst kunnen zijn.

Voor algemene of landelijke vraagstukken kunt u contact opnemen via het contactformulier, dan wordt u direct doorverwezen naar de juiste persoon.